pat bates photography
61 Trickle Ridge,
Kimberley BC V1A 2H8
Ph:250 427-2551
phb@batesphoto.com